Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 105: Zeile 105:
1 [[一]] [[丨]] [[丶]] [[丿]] [[乙]] [[亅]] 2 [[二]] [[亠]] [[人]] [[儿]][[入]] [[八]] [[冂]] [[冖]] [[冫]] [[几]] [[凵]] [[刀]] [[力]] [[勹]] [[匕]] [[匚]] [[匸]] [[十]] [[卜]] [[卩]] [[厂]] [[厶]] [[又]] 3 [[口]] [[囗]] [[土]] [[士]] [[夂]] [[夊]] [[夕]] [[大]] [[女]] [[子]] [[宀]] [[寸]] [[小]] [[尢]] [[尸]] [[屮]] [[山]] [[巛]] [[工]] [[己]] [[巾]] [[干]] [[幺]] [[广]] [[廴]] [[廾]] [[弋]] [[弓]] [[彐]] [[彡]] [[彳]] 4 [[心]] [[戈]] [[戶]] [[手]] [[支]] [[攴]] [[文]] [[斗]] [[斤]] [[方]] [[无]] [[日]] [[曰]] [[月]] [[木]] [[欠]] [[止]] [[歹]] [[殳]] [[毋]] [[比]] [[毛]] [[氏]] [[气]] [[水]] [[火]] [[爪]] [[父]] [[爻]] [[爿]] [[片]] [[牙]] [[牛]] [[犬]] 5 [[玄]] [[玉]] [[瓜]] [[瓦]] [[甘]] [[生]] [[用]] [[田]] [[疋]] [[疒]] [[癶]] [[白]] [[皮]] [[皿]] [[目]] [[矛]] [[矢]] [[石]] [[示]] [[禸]] [[禾]] [[穴]] [[立]] 6 [[竹]] [[米]] [[糸]] [[缶]] [[网]] [[羊]] [[羽]] [[老]] [[而]] [[耒]] [[耳]] [[聿]] [[肉]] [[臣]] [[自]] [[至]] [[臼]] [[舌]] [[舛]] [[舟]] [[艮]] [[色]] [[艸]] [[虍]] [[虫]] [[血]] [[行]] [[衣]] [[襾]] 7 [[見]] [[角]] [[言]] [[谷]] [[豆]] [[豕]] [[豸]] [[貝]] [[赤]] [[走]] [[足]] [[身]] [[車]] [[辛]] [[辰]] [[辵]] [[邑]] [[酉]] [[釆]] [[里]] 8 [[金]] [[長]] [[門]] [[阜]] [[隶]] [[隹]] [[雨]] [[青]] [[非]] 9 [[面]] [[革]] [[韋]] [[韭]] [[音]] [[頁]] [[風]] [[飛]] [[食]] [[首]] [[香]] 10 [[馬]] [[骨]] [[高]] [[髟]] [[鬥]] [[鬯]] [[鬲]] [[鬼]] 11 [[魚]] [[鳥]] [[鹵]] [[鹿]] [[麥]] [[麻]] 12 [[黄]] [[黍 ]] [[黑]] [[黹]] 13 [[黽]] [[鼎]] [[鼓]] [[鼠]] 14 [[鼻]] [[齊]] 15 [[齒]] 16 [[龍]] [[龜]] 17 [[龠]]
1 [[一]] [[丨]] [[丶]] [[丿]] [[乙]] [[亅]] 2 [[二]] [[亠]] [[人]] [[儿]][[入]] [[八]] [[冂]] [[冖]] [[冫]] [[几]] [[凵]] [[刀]] [[力]] [[勹]] [[匕]] [[匚]] [[匸]] [[十]] [[卜]] [[卩]] [[厂]] [[厶]] [[又]] 3 [[口]] [[囗]] [[土]] [[士]] [[夂]] [[夊]] [[夕]] [[大]] [[女]] [[子]] [[宀]] [[寸]] [[小]] [[尢]] [[尸]] [[屮]] [[山]] [[巛]] [[工]] [[己]] [[巾]] [[干]] [[幺]] [[广]] [[廴]] [[廾]] [[弋]] [[弓]] [[彐]] [[彡]] [[彳]] 4 [[心]] [[戈]] [[戶]] [[手]] [[支]] [[攴]] [[文]] [[斗]] [[斤]] [[方]] [[无]] [[日]] [[曰]] [[月]] [[木]] [[欠]] [[止]] [[歹]] [[殳]] [[毋]] [[比]] [[毛]] [[氏]] [[气]] [[水]] [[火]] [[爪]] [[父]] [[爻]] [[爿]] [[片]] [[牙]] [[牛]] [[犬]] 5 [[玄]] [[玉]] [[瓜]] [[瓦]] [[甘]] [[生]] [[用]] [[田]] [[疋]] [[疒]] [[癶]] [[白]] [[皮]] [[皿]] [[目]] [[矛]] [[矢]] [[石]] [[示]] [[禸]] [[禾]] [[穴]] [[立]] 6 [[竹]] [[米]] [[糸]] [[缶]] [[网]] [[羊]] [[羽]] [[老]] [[而]] [[耒]] [[耳]] [[聿]] [[肉]] [[臣]] [[自]] [[至]] [[臼]] [[舌]] [[舛]] [[舟]] [[艮]] [[色]] [[艸]] [[虍]] [[虫]] [[血]] [[行]] [[衣]] [[襾]] 7 [[見]] [[角]] [[言]] [[谷]] [[豆]] [[豕]] [[豸]] [[貝]] [[赤]] [[走]] [[足]] [[身]] [[車]] [[辛]] [[辰]] [[辵]] [[邑]] [[酉]] [[釆]] [[里]] 8 [[金]] [[長]] [[門]] [[阜]] [[隶]] [[隹]] [[雨]] [[青]] [[非]] 9 [[面]] [[革]] [[韋]] [[韭]] [[音]] [[頁]] [[風]] [[飛]] [[食]] [[首]] [[香]] 10 [[馬]] [[骨]] [[高]] [[髟]] [[鬥]] [[鬯]] [[鬲]] [[鬼]] 11 [[魚]] [[鳥]] [[鹵]] [[鹿]] [[麥]] [[麻]] 12 [[黄]] [[黍 ]] [[黑]] [[黹]] 13 [[黽]] [[鼎]] [[鼓]] [[鼠]] 14 [[鼻]] [[齊]] 15 [[齒]] 16 [[龍]] [[龜]] 17 [[龠]]
-
 
-
 
-
[[簡體字不適合普通話之外的語言]]
 
-
 
-
[[乜都拆,廣州話唔可以拆!]]
 
-
 
-
[[姄]] Mensch
 
-
 
-
[[姄N理E]] Mensch-en-recht-e
 
-
 
-
[[譬E]] Sprüch-e
 
-
 
-
[[賀E]] Grüß-e
 
-
 
-
[[織E]] Text-e
 
-
 
-
[[簿R]] Büch-er
 
-
 
-
[[連厶]] Link-s
 
-
 
-
[[銀葉]] Ngân-diệp
 

Version vom 16:44, 21. Nov. 2010

心豊欲臵N至秦O羌侒呀!

Herz-lich will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

heart-ly wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲張𦁸秦羌!

Chào mừng bạn đến với trang mạng TầnKhương! (越)

歡迎來到秦羌網!

Funyìng lòidóu CờnGơng mõng! (粵)

Huān​yíng lái​dào QínQiāng​ wǎng​​! (華)


這個網站的目的是各國語言按照同源關係的漢字化。這樣可以把書面上的相互意思疏通性增加到最大限度。


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations

聲調

頁N數:9.038

Seit-en-zahl: 9.038

原者: 霄 腸OS

Gründ-er: sky darm-os

字N 此 晝S: 鼿

Zeich-en des Tag-es: Nas-horn


Ziel dieses Portals ist die Verschriftlichung verschiedener Sprachen mit genetisch oder lautmalerisch verwandten chinesischen Schriftzeichen. Dadurch soll die zwischensprachliche schriftliche Verständlichkeit maximiert werden.


籟劄 信劄 謂R簿 Laut-schrift Sinn-schrift Wört-er-buch 

諦𠸏 (漢字化德語
deut-sch

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

(Deutsch - Vietnamesisch Wörterbuch)

粵語 (輕鬆粵拼3.0
Yựtyữ

A Ă B C CH D E F G GU H I K KU L M N NG O Ơ P S SH T U Ư W Y Z ZH

(Deutsch - Kantonesisch Wörterbuch)

英𠸏 (英文拼寫方案
ing-lish

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

韓國語
han-gug-eo

A B CH D E G H I J JJ K KK M N O P PP S SS T TT U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

E潘L
E-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信劄 籟劄 謂R簿 Sinn-schrift Laut-schrift Wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

Persönliche Werkzeuge