Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (連 link )
Zeile 205: Zeile 205:
*[http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl starling]
*[http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl starling]
-
論壇
+
其他
*[http://hkcanton.mysinablog.com/ 香港粵語論壇]
*[http://hkcanton.mysinablog.com/ 香港粵語論壇]
-
其他
+
*[http://www.sprache.org/ 支持德語名詞小寫的集團]
 +
 
 +
*[http://www.engrish.com/ engrish.com]
 +
 
 +
*[http://www.56.com/p42/v_OTA1MzkxODM.html&pstyle=22 陳村相冊視頻]
 +
 
 +
[http://www.cantoneseinput.com/?lang=en 網上廣東話輸入法]
 +
 
 +
*[http://www.plattdeutsch.net/deutsch/aussprache.pdf 扁德語發音與拼寫]
 +
 
 +
*[http://www.omniglot.com/forum/ omniglot.com/forum]
 +
 
 +
*[http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Pagina_FyF_2004/introduccion/Ullman.pdf semantica]
 +
 
 +
*[http://www.youtube.com/watch?v=fpcJleKRPTY 𢚸媄 lòng mẹ]
 +
 
 +
*[http://www.youtube.com/watch?v=h6yNlLbuUpc&feature=related 乜嘢係戀愛? mat1je5 hai6 lyun5 oi3?]
-
[http://www.sprache.org/ 支持德語名詞小寫的集團]
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=v-x3DMELVjk&feature=related 北京陰三兒 Běi​jīng yīn sān​´r]

Version vom 10:44, 11. Jun. 2010

心豊嘉臵至秦羌維基!

herts-lih vil-kom tsuu ziin-germ-vi-ki! (德)

haat-li wel-kam tuu sin-dzhoem-wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào mừng bạn đến với bách-khoa toàn-thư mở duy-cơ bách-khoa tần-khương! (越)

歡迎來到秦羌維基百科!

fun1jing4 loi4dou3 ceon4goeng1 Wai4gei1baak3fo1! (粵)

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (華)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations

聲調

頁數:9.038

zait-tsaal: 9.038

原儿: 霄 腸옷

gründ-er: skai darm-os

秦似 書 噞 際譬豊 信書

shiin-eesh srift als tsvish-spraah-lih zin-srift

리띤似 書 噞 際譬豊 籟書

la-tain-ish srift als tsvish-spraah-lih laut-srift

Inhaltsverzeichnis

籟書 信書 謂簿 laut-srift zin-srift wort-buuh 

德似
doit-sh

A B D DZ DZH E F G H I J K KS KV KN L M N O P PF R S SH SK SL SM SN SP SR ST SV T TS TSH TSV U V Z ZH

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似 (英文拼寫方案
ing-lish

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

韓國語
han-gug-eo

A B CH D E G H I J JJ K KK M N O P PP S SS T TT U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

애潘올
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 籟書 謂簿 zin-srift laut-srift wort-buuh 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織 tekst

人權

英文拼寫方案

ding

mensh

姄理 mensh-reht

德語的數目

性交用語

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

簿ㄦ buuh

連 link 

詞典

字典

維基百科

詞源學

其他

網上廣東話輸入法

Persönliche Werkzeuge