Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 135: Zeile 135:
[[高晶一]] Gāo​ Jīng​yī​
[[高晶一]] Gāo​ Jīng​yī​
-
+
[[簿ㄦ]] bûeh-r
-
 
+
-
[[簿ㄦ]] buuh
+
[[連厶]] link-s
[[連厶]] link-s
 +
 +
[[銀葉]]

Version vom 19:13, 9. Jul. 2010

心豊嘉臵毗秦O羌員呀!

herts-lih vil-kom bai zîn-ô-germ-ân-ia! (德)

hât-li wel-kam bai sin-ou-dzhoem-aen-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲張𦁸秦羌!

chào mừng bạn đến với trang mạng tần-khương! (越)

歡迎來到秦羌網!

fun1jing4 loi4dou3 ceon4goeng1 mong5! (粵)

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ wǎng​​! (華)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations

聲調

頁數:9.038

zait-tsâl: 9.038

原儿: 霄 腸옷

gründ-er: skai darm-os

秦似 書 噞 際譬豊 信書

sîn-êsh srift als tsvish-sprâh-lih zin-srift

리띤似 書 噞 際譬豊 籟書

la-tain-ish srift als tsvish-sprâh-lih laut-srift

籟書 信書 謂簿 laut-srift zin-srift vort-bûh 

德似
doit-ŝ

A B D DZ DZH E F G H I J K KS KV KN L M N O P PF R S SH SK SL SM SN SP SR ST SV T TS TSH TSV U V Z ZH

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似 (英文拼寫方案
ing-liŝ

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

韓國語
han-gug-eo

A B CH D E G H I J JJ K KK M N O P PP S SS T TT U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

애潘올
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 籟書 謂簿 zin-srift laut-srift vort-bûh 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織 tekst

人權

英文拼寫方案

ding

mensh

姄理 mensh-reht

德語的數目

性交用語

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

簿ㄦ bûeh-r

連厶 link-s

銀葉

Persönliche Werkzeuge