R.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

ra

𠚢𤅶 ra biển

rác

𧅫垻 rác bụi

rạp

𠪸照𣈖 rạp chiếu bóng

rau

蔞菠薐 rau ba lăng

蔞𣒵 rau cải

蔞𧃶 rau muống

蔞果 rau quả

蔞𩡋 rau thơm

rắn

𧋻毒 rắn độc

𧋻綠 rắn lục

răng

𪘵假 răng giả

rằng

rất

râu

re

𪏭錢 re tiền

rẻ

rẽ

rét

𠗹𢹈 rét run

rễ

𣠲𣘃 rễ cây

riêng

𥢅𥛭 riêng lẻ

rồi

rỗi

rồng

rộng

rơi

rời

𨖨𠬃 rời bỏ

rùa

ruột

rừng

𡼹𦾢 rừng rậm

rưỡi

rượu

𤄍蓡浜 rượu sâm banh

Persönliche Werkzeuge