TH.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

tha

𢫌𥓹朱唉 tha lỗi cho ai

thả

且𣑎 thả rơi

thái

泰蘭 Thái Lan

tham

參觀 tham quan

than

thanh

聲𠳨 thanh hỏi

聲玄 thanh huyền

聲空 thanh không

聲𨤼 thanh nặng

聲我 thanh ngã

聲勅 thanh sắc

清算 thanh toán

青年 thanh niên

thành

成立 thành lập

城舖 thành phố

城舗湖志明 Thành phố Hồ Chí Minh

城舗庫魯夫 thành phố khố lỗ phu

城舖𡘯 thành phố lớn

tháng

  • 𣎃 tháng : 月 (Mond) + 1/2倘 thảng

𣎃 tháng

𣎃𠀧 tháng ba

𣎃𠤩 tháng bảy

𣎃臘 tháng chạp

𣎃𠃩 tháng chín

𣎃正 tháng giêng

𣎃𠄩 tháng hai

𣎃𨑮 tháng mười

𣎃𨑮𠄩 tháng mười hai

𣎃𨑮𠬠 tháng mười một

𣎃呢 tháng này

𣎃𠄼 tháng năm

𣎃𢖕 tháng sau

𣎃𠔭 tháng tám

𣎃𠓀 tháng trước

𣎃四 tháng tư

thảo

討論 thảo luận

tháp

塔𪛇 Tháp Rùa

thảy

汰𣌒 thảy đổi

thắc

忑𢹇 thắc mắc

thăm

thằn

𧊋𧋻 thằn lằn

thăng

昇龍 Thăng Long

thằng

𠊟流氓 thằng lưu manh

thắng

thẳng

thắt

紩襖 thắt áo

紩𦡟 thắt lưng

紩𦀨 thắt nơ

thầm

𠽉噲𠸛英 Thầm Gọi Tên Anh

thậm

甚至 thậm chí

thân

親密 thân mật

親切 thân thiết

身體 thân thể

thấp

thập

thất

thật

實羅 thật là

thầy

偨教 thầy giáo

thế

世界 thế giới

世啊 thế à

世鬧 thế nào

世時 thế thì

thể

體育 thể dục

體操 thể thao

thêu

thi

  • thi (Hv thí)

試𠓨場大學 thi vào trường đại học

施氏食獅史 thi thị thực sư sử

thì

時群𤯨 thì còn sống

thìa

thích

thiên

天然 thiên nhiên

thiếu

thìn

thỉnh

請倘 thỉnh thoảng

thịt

𦧘𪃿 thịt gà

𦧘𤋼渃梌 Thịt Kho Nước Dừa

thoại

話說 thoại thuyết

thói

𩘩慣 thói quen

thôi

thông

通用 thông dụng

聰明 thông minh

thở

呲𠚢 thở ra

thời

時間 thời gian

時節 thời tiết

thơm

thu

收集 thu tập

thú

趣味 thú vị

thủ

首都 thủ đô

thua

thuận

順利 thuận lợi

順便 thuận tiện

thuê

thung

舂壟 thung lũng

thuốc

𧆄𢱏𪘵 thuốc đánh răng

𧆄狫 thuốc lào

𧆄蘿 thuốc lá

𧆄𥾃 thuốc men

𧆄潤腸 thuốc nhuận tràng

𧆄片 thuốc phiện

𧆄洗 thuốc tẩy

thủy

水仙 thủy tiên

水晶 thủy tinh

thuyền

船𣛨 thuyền chèo

thư

書記 thư ký

書法 thư pháp

書院 thư viện

thứ

次𠀧 thứ ba

次𠤩 thứ bảy

次𠄩 thứ hai

次買 thứ mấy

次𠄼 thứ năm

次一 thứ nhất

次二 thứ nhì

次𦒹 thứ sáu

次四 thứ tư

thử

thưa

𠽔媄𡥵𠫾學 thưa mẹ con đi học

𠽔件 thưa kiện

thức

𥅞晚過 thức muộn quá

𥅞𣋽過 thức sớm quá

𥅞𧜐過 thức trễ quá

thực

食品 thực phẩm

thương

商賣 thương mại

thường

thượng

上海 thượng hải

Persönliche Werkzeuge